V minulém příspěvku jsme vám představili svatební hru Novomanželský kvíz. Dnes budeme pokračovat hrou Svatební kočár, nebo také královský kočár. Je to jedna ze svatebních her, při kterých se svatebčané zaručeně pobaví. Nejen, že ukazuje postřeh a paměť zúčastněných, ale hlavně se za chyby pije alkohol, takže se hráči v průběhu svatební hry stávají čím dál zapomětlivější, což je v tomto případě jenom dobře. 🙂

Svatební hra královský kočár. Pravdidla i pohádkový příběh na svatební zábavu.

Příprava a pravidla svatební hry královský kočár

Vyberte mezi svatebními hosty 9 dobrovolníků a zavolejte nevěstu a ženicha, kteří mají hru povinnou. 🙂 Hosté, kteří se účastní královského kočáru by měli být schopni a ochotni pít. Z celkem 11 židlí vytvořte královský kočár a svatební hosty usaďte na jejich místo a rozdělte jim role. Aby ostatní svatební hosté měli přehled, doporučujeme nalepit hráčům na čelo, nebo přispendlit na hruď název role tak, aby ho neviděl hráč, ale jen diváci.

Každý z hráčů dostane do ruky také skleničku, do které se při každé chybě nalije předem dohodnuté množství alkoholu. Pamatujte si, že vaším úkolem není hráče opít do němoty, takže doporučujeme nalévat ne moc silný alkohol, nebo například jen čtvrtinku panáka. 🙂 Svůj oblíbený alkohol kupte za velkoobchodní ceny třeba tady.

Jak hra probíhá

Moderátor hry bude číst pohádkový příběh o královském kočáru a každý z účastníků hry musí vstát a zase si hned sednout jakmile uslyší jméno své postavy/role. Pokud nevstane, nebo vstane mimo svoji roli (cca 2 vteřiny tolerance), hra se zastavuje a chybující hráč dostává vypít panáka.

Podle toho, jak moc budou hráči chybovat se hra protáhne, takže můžete příběh podle potřeby zkracovat tak, aby hra netravala  příliš dlouho. Stačí když z níže uvedeného příběhu vynecháte část odstavců.

Pravidla pro pokročilé

Pokud byste chtěli hru ještě ztížit, například, pokud příběh někdo z hráčů zná, můžete kromě vstávání také přidat krátké úkoly. Například, že když stojí Král i Královna, tak si dají pusu, že kůň, který vstane zařehtá, nebo, že výmoly a kameny dělají „bum“ a kola po přejezdu kamenů dělají „skříp“.

Role a postavy svatební hry Královský kočár:

  • Král – ženích (vstává také na „královský“, „zámek“ a „království“)
  • Královna – nevěsta (vstává také na „královský“, „zámek“ a „království“)
  • Kočí
  • 4 kola: pravé přední kolo, levé přední kolo, pravé zadní kolo, levé zadní kolo (všichni 4 vstávají na „kočár“)
  • 2 koně: pravý kůň, levý kůň (oba vstávají na „koně“ a „povoz“)
  • Kameny
  • Výmoly (vstává také na „díra“)

Sestavený kočár bude vypadat takto:

Nákres hry Královský kočár na svatební zábavu

Pohádkový příběh svatební hry královský kočár

Bylo, nebylo, jedno malé království. Rozprostíralo se za malebnými potůčky plnými kamenů, údolími a lesy. V tomto malém království žil králkrálovnou. Jednoho dne, kdy bylo krásně, ptáčci si vesele prozpěvovali, se královna rozhodla, že by si ráda vyjela na projížďku do královských zahrad.

Inu řekla svému králi. „Králi, můj milovaný králi, můj přenádherný králi, chtěla bych se projet kolem našeho království, zavolej kočího.“

Král řekl své královně. „Jsi si jistá královno? Pršelo, a cesty jsou plné kamenůvýmolů Ale ať je tedy po tvém. Pojedeme se podívat, jak se daří našemu království.“

Zavolal na kočího. „Kočí, můj milý kočí, můj nejmilejší kočí přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože královnakrál si chtějí vyjet ze zámku. Zkontroluj dobře pravé zadní kololevé přední kolo jestli dobře drží, aby se nám neulomily, až pojedeme lesem přes kamenyvýmoly.

Kočí tedy zašel do stájí, zkontroloval oba koně a vyvedl je ven. Poté zapřáhnul povozkočár. Aby si byl 100% jist, zkontroloval vše ještě jednou. Nejprve šel k levému koni, poté přešel k pravému koni, zkontroloval také levé přední kolo, levé zadní kolo, pravé zadní kolopravé přední kolo.

Vše bylo nachystáno, tak tedy zavolal: „Králi, můj milovaný králi, Váš královský kočárpovoz je nachystán. Králkrálovnou tedy nastoupili a vydali se na obhlídku jejich království. Cesta se vinula malebnými uličkami plnými výmolů, které byly schovány pod velikými topoly, projížděli kolem malých rybníků a kolem velkých luk po cestách plných kamenů. A královna řekla: „Králi ty můj králi no já se bojím, co když kočár nevydrží? Jedeme přes kamenyvýmoly a stále jsme těžší a těžší.

A král řekl královně: „Moje milá královno moje nejmilejší královno, vůbec ničeho se neboj kočár má znovu přeměněná obě zadní kola a také obě přední kola. A navíc naše oba koně jsou nejlepší v celém království. A královna řekla „Dobrá, už jsem klidnější.“

Za malou chvilinku se královna zeptala krále: „Milý králi, můj nejdražší králi zeptej se kočího, jestli koně dostali dostatek ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“

Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Najednou se ozve rána, která škune i s kočárem, protože pravé přední kolo najelo na kámen. Král volá na kočího: „Kočí, co se stalo?““Netuším králi„, odpověděl kočí, „ale doufám, že jste s královnou v pořádku.“ Králkrálovna odpověděli, že ano.

Kočí tedy seskočil z kočáru a šel jej zkontrolovat. Když už byl dole, tak se rozhodl, že zkontroluje i povoz. Nejprve tedy zkontroloval pravého koně a potom levého koně. Nebyl si jist, proto znovu zkontroloval levého koně a poté i pravého koně. Pak přešel k pravému přednímu kolu, pravému zadnímu kolu, znovu zkontroloval pravé přední kolo, pak levé zadní kolo, levé přední kolo a opět levé zadní kolo.

Nic nenašel, a proto zašel ke králi a řekl mu: „Králi, můj milovaný králi, vše je v pořádku, povozkočár. Museli jsme najet do nějaké díry, či na kámen. „Tak to jsem ráda, že to dopadlo takhle“, řekla královna. „Já už jsem myslel na nejhorší“, řekl král. „Že nám třeba upadlo pravé přední kolo.“

Král mu tedy opět přikázal, ať pokračují v jízdě. Kočí tedy naskočil na kočár a pobídl oba koně. Ze začátku se levému koni moc nechtělo, ale pravý kůň jej přesvědčil, aby táhli stejně. Tak se povoz i s kočárem opět rozjeli. Po pár minutách dojeli do svého královstvíkrál i s královnou poděkovali kočímu za pěknou projížďku.

Svatební hry: svatební kvíz se zvedáním bot, pravidla hry a seznam otázekČtěte také: Svatební hry: svatební kvíz se zvedáním bot, pravidla hry a seznam otázek